Privacy-verklaring An Schrijft

An Schrijft neemt de bescherming van uw privacy serieus en volgt hierbij de richtlijnen zoals opgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens via de website

Wanneer u contact legt via de website anschrijft.nl, wordt u gevraagd uw naam en e-mailadres in te vullen. Deze gegevens dienen uitsluitend voor communicatie per e-mail tussen u en An Meertens.

Wanneer u daar toestemming voor geeft, wordt uw e-mailadres ook gebruikt voor nieuwsbrieven en/of reclamefolders. Deze worden in eigen beheer, niet door derden, verzonden. U kunt zich per e-mail afmelden voor deze diensten.

Persoonsgegevens ten behoeve van het product

Alle gegevens en informatie die u verstrekt tijdens het voorbereiden van het product, zullen uitsluitend worden verzameld om het eindproduct te kunnen leveren.

Hieronder vallen volledige naam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en adresgegevens.

Andere gegevens die u tijdens het proces verstrekt, zoals bijvoorbeeld godsdienst, levensovertuiging, gezondheid, werk, familie, dienen uitsluitend om te komen tot een levensverhaal naar uw wens.

An Schrijft verzamelt geen gegevens over u van derden, tenzij bij contract is overeengekomen dat de opdrachtgever het levensverhaal van een ander geschreven wil hebben. Wanneer die ander een in leven zijnde en wilsbekwame persoon betreft, zal schriftelijke toestemming nodig zijn.

Gegevens ten behoeve van het af te leveren product

Om het (eind)product te kunnen leveren en te factureren, gebruikt An Schrijft uw adres en telefoonnummer.

Bewaartermijn

An Schrijft bewaart uw gegevens totdat het eindproduct is afgeleverd en vervolgens een jaar na afsluiting van het project. U kunt onmiddellijke vernietiging van uw gegevens verzoeken, echter zult u in dat geval geen beroep kunnen doen op aanvulling en/of uitbreiding of levering van meer exemplaren achteraf.

Delen met anderen

Uw gegevens worden door An Schrijft niet gedeeld met of ter inzage gegeven of verkocht aan derden. Uitsluitend wanneer daartoe gedwongen door een gerechtelijk bevel, worden uw gegevens afgegeven aan de in het bevelschrift genoemde instantie.

Met partners die uw gegevens verwerken in opdracht van An Schrijft, sluit An Schrijft een bewerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van respect en bescherming van uw privacy te bewerkstelligen. An Schrijft blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wanneer u op enig moment vermoedt dat uw privacy wordt geschonden door An Schrijft of een van haar partners, dient u dit onmiddellijk telefonisch te melden (06 27 25 40 87), opdat An Schrijft gepaste actie kunnen ondernemen.

Statistische gegevens website

An Schrijft plaatst geen cookies (een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone). An Schrijft analyseert het gedrag van bezoekers op de website om daarmee inzicht te krijgen in de effectiviteit van pagina’s. Deze informatie bevat geen gegevens die aan een persoon zijn gerelateerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk indienen bij An Schrijft, Planetenlaan 9, 9405 PA Assen of per mail aan info@anschrijft.nl. Ter identificatie verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maakt u, op de kopie, uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. An Schrijft zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.